>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
OLALIA - Nytt turkart og ny turvei

Friluftsrådet starter i disse dager (21.juni 2006) opp arbeidet med å lage en turvei mellom parkeringsplassen på Olaliaveien /Opheim og Rødekorshytta på Fjellstøl. NYTT TURKART. Haugesund Turistforeining og Friluftsrådet kan nå presentere det nye turkartet for INDRE ETNEFJELL - Strekningen Olalia-Seljestad.

NY TURVEI  MELLOM PARKERINGSPLASSEN PÅ OPHEIM OG RØDEKORSHYTTA.

Den nye turveien vil gjøre en slutt på det evindelige problemet med at man ikke kommer seg over de våte myrene når snøsmeltingen setter inn på første påskedag (alltid!!).

Allerede til sommeren vil en kunne ta i bruk den nye turveien, og til vinteren vil den nye veien gjøre at det blir lettere å ta seg opp til rødekorshytta hvor der alltid er mer snø enn på parkeringsplassen på Opheim.


NYTT TURKART FOR INDRE ETNEFJELL   (OLALIA-SELJESTAD).Friluftsrådet Vest og Haugesund Turistforening har nettopp fått laget et nytt turkart i målestokk 1: 50 000 som dekker området mellom Åkrafjorden  og Vindafjorden/ Saudafjorden. Turkartet dekker området fra turutgangspunktet Opheim/Fjellstøl i vest  til Seljestad i nordøst.  Vi tror dette kartet vil bli populært blant de som bruker dette området. Her får en et fullgodt kart som dekker hele dette flotte turområdet, og man slipper å kjøpe flere kart for å dekke hele området.

Det gamle turkartet for Etne-Saudafjella i målestokk 1:100 000  selges også og dekker et noe større fjellparti, særlig på sørøstsiden av Saudafjorden.

Begge disse kartene inngår i kartverkets turkartserie opg selges i bokhandler over hele regionen. De kan også bestilles direkte fra Haugesund turistforening i Haugesund (tlf: 52715311.)


Velkommen til Olalia både sommer og vinter.


Sjekk været i Olalia
Storm Weather centerÅrskort for Olalivegen kan du få kjøpt på bensinstasjonen i Ølen.

>>Flere bilder fra Olalia

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools