>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Lyngbrenning Lindøy

Friluftsrådet har i år gjennomført lyngbrenning på deler av Lindøy friluftsområde i Karmøy kommune. Sviingen er et ledd i skjøtselen av området og skjer i samråd med Fylkesmannens miljøvern-avdeling i Rogaland.

Lyngbrenning har tradisjonelt vært utført på lyngheiene på Vetslandet i flere hundre år, Nå har Friluftsrådet gjennopptatt denne form for skjøtsel på Lindøy. Lyngbrenningen skjer i full forståelse med miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland. Intensjonen er å holde lyngheiene i hevd med brenning og beiting slik det tradisjonelt har vært gjort tidligere, og på denne måten bevare ihvertfall deler av ldet lyngheilandskapet Friluftsrådet forvalter på Lindøy.

Lyngbrenningen tar mye tid og må gjøres når vindretning og vindstyrke er gunstig, slik at vi oppnår det vi ønsker og ikke setter bebyggelse i brannfare. Vi ser at selv om vi har fått gode forhold for brenning gjennom en tørr vinter, og det har brent godt, så må vi likevel gå inn i ettertid med skogsryddesag og skjære ned restene av einebusker (brake). Vi har en beiteavtale for sau på Lindøy og det er meningen å slippe sauene til i det avsvidde området når grasveksten formodentlig tar seg opp utpå forsommeren.
Brake og småskog er i ferd med å få overtaket over lyngen.


Oppsynsmann Andreas Dunkley i Friluftsrådet har svidd av den østligste
(ytterste) delen av Lindøy.

Lyngen brenner godt. Her fra den ytterste delen sett sørover.  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools