>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Ny daglig leder i NRSHF

På styremøte den 6. oktober besluttet Nord-Rogaland og Sunnhordland Friluftsråd å ansette fungerende daglig leder Oddvin Øvernes som ny daglig leder. Rådet vedtok også å forslå navneendring til Friluftsrådet Vest ovenfor rådets Årsmøte i 2006.

Som en følge av at Lorna Mannes Dyrkolbotn har sagt opp sin stilling som daglig leder for Friluftsrådet ble nestleder Oddvin Øvernes ansatt som ny daglig leder. Oddvin har vært i Friluftsrådet siden seint på åttitallet. Friluftsrådet har dermed fått en erfaren daglig leder som kjenner Friluftsrådets arbeid ut og inn. Øvernes har fungert som daglig leder både det siste året og under Lornas barselspermisjon for 4 år siden.

Styret vedtok på samme møte å foreslå navneendring ovenfor Årsmøtet 2006. Det nye navnet som foreslås er "FRILUFTSRÅDET VEST". Navneendringen kommer som en følge av at vi har hatt et fryktelig langt og trøblete navn, noe som blant annet har gjort det vanskelig for administrasjonen og andre å markedsføre Friluftsrådet.

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools