>

Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Friluftsrådet får ny arbeidsbåt

Friluftsrådet Vest har i flere år hatt ny arbeidsbåt på ønskelista. Nå ser det ut til at ønsket kan gå mot sin oppfyllelse, i det ny båt nærmer seg fullfinansiering. Det siste er at Rogaland fylkeskommune nå vil gi et tilskudd på en million kroner til prosjektet.

Den nye arbeidsbåten til Friluftsrådet Vest er enda ikke kontrahert, men den kan bli nokså lik den nye båten til skjærgårdstjenesten i Hvaler, "Heia", som er vist på bildet over.

 

Fylkesutvalget i Rogaland fylkeskommune har vedtatt (sak 112/12) å gi et tilsagn på en million kroner til en ny arbeidsbåt til Friluftsrådet Vest.  Dette er svært gledelig, og med det faller en ny viktig brikke på plass i finansieringen av ny arbeidsbåt på plass for oss.

Fra før har Statens Naturoppsyn bidratt med 1,3 millioner kroner, og Friluftsrådet Vest stiller selv med en egenkapital på 1,4 millioner kroner til innkjøp av en båt som vil koste rundt 5 millioner kroner. Vi har også en søknad inne hos Hordaland fylkeskommune som vi forventer svar på i løpet av andre halvår i år. Det er planlagt å få arbeidsbåten levert i løpet av første halvår 2013. 

 

Båten vil bli av katamarantype med lastedekk, krane og bauglem, og den vil bli utstyrt slik at den også kan bistå ved akutt forurensing eller stilles til tjeneste for brannvesen og andre offentlige etater.

 

Pinseutfart til Vesterøy, Tysvær

 

 

Friluftsrådet Vest er en del av Vestkystparken som igjen er en del av Vestlandets skjærgårdstjeneste. Vi har ansvaret for 90 friluftsområder i våre 12 medlemskommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland, og mange av dem er båtutfartsområder som driftes ved hjelp av båt. Romsaøyane, Ognahabn, Vibrandsøy, Løkjelsøy og Vesterøy er noen av dem. Vi har over 50 brygger som krever vedlikehold, badebøyer som skal legges ut og tas inn, og strandsøppel, matriell og utstyr som skal fraktes.

 

 

Mens friluftsrådet venter på den nye, store arbeidsbåten, vil skjærgårdstjenesten i Nord-Rogaland bli utført av denne mindre båten.

 

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools