>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Løypene i Olalia oppdaterest på nett

FEBRUAR 2012. No kan du få fortløpande informasjon om løypene i Olalia på nettet. Du kan sjå kva for løyper som er køyrde, kva tid dei sist blei køyrde, kor lange dei er, m.m. Friluftsrådet Vest har inngått samarbeid med løypeportalen skisporet.no.

Rykande fersk løypeinformasjon frå Olalia
Friluftsrådet Vest har no inngått avtale med skisporet.no om løypene i Olalia. Skisporet.no er løypeportal for heile Noreg, og her kan du finna oppdatert informasjon frå mange av dei viktigaste skiutfartsområda i heile landet.

Det er installert gps i løypemaskinen ved Fjellstøl skianlegg, og etter kvart som løypemaskinen preparerar løypene, vil data bli overførte til kartet på websidene. Slik blir det enkelt å sjå kva for løyper som er køyrde, kva tid dei sist blei køyrde, kor lange dei er, kva for høgdeprofil dei har, m.m.

I tillegg har websidene informasjon om ver- og føreforhold, samt annan nyttig informasjon for turgåarane. Du kan og få SMS-varsling om løypene.


Det ligg mykje arbeid bak gode løyper i Olalia...


Reportasje på TV Haugaland
: http://tvh.no/nyheter/28084

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools