>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Er isen trygg?

På denne siden vil du finne litt informasjon om is og is-sikkerhet. De lave temperaturene den siste tiden har ført til at mange innsjøer nå er islagte, men ennå er isen for tynn de fleste steder. Sjekk alltid om isen er mer enn 10-12 cm før du går utpå og sjekk flere steder.


ER ISEN  TRYGG?  -  ELLER ER DEN USIKKER?   HER ER NOEN TIPS OM IS-SIKKERHET !
Historisk skøyteløp på Aksdalsvatnet 21 januar 2010. Her er det nå (22.01.2010) kilometervis med flott og trygg stålis med tykkelse 25-30 cm.
Foto: Knut Arild Sørensen, Friluftsrådet Vest


På våre trakter er det ikke vanlig at noen offentlig innstans foretar målinger og "godkjenner" isen på innsjøer og fjorder. I år har imidlertid både Karmøy, Haugesund og Stord kommuner kontrollert istykkelsen på en god del vann, og informasjon om dette får man ved å søke på kommunenes nettsider.  Karmøy kommune     Haugesund Kommune   Stord kommune   På de fleste vann som er blitt kontrollert i disse kommunene er istykkelsen rundt 20 cm og dermed trygg med god margin (pr. 10 januar 2010).


Hovedregelen er at det er opp til den enkelte å vurdere om isen er sikker. Før du går ut på isen ber vi deg derfor sjekke grundig om isen er sikker, og huske på at du ferdes på eget ansvar. 
Kontroller istykkelsen ved å hugge/bore flere hull slik at du vet at isen er trygg på HELE ISFLATEN DU BRUKER. Sprekker i isen kan gi en god pekepinn på hvor tykk den er, men for å være helt sikker bør du bore/hugge mange hull på ulike steder på vannet.

På denne nettsiden vil du finne opplysninger om is-sikkerhet og linker til gode tips om issikkerhet og hvordan berge deg opp av isvannet om ulykken skulle være ute...

Sikker istykkelse:
På små vann/tjern  10-12 cm   (stålis - hard, gjennomskinnelig is) 
Større vann           14-15 cm   (stålis - hard, gjennomskinnelig is)

NB! Ved elveutløp og innløp er det ofte åpent vann selv om isen ellers er mer enn 10-15 cm!


Når det gjelder isforhold så er det en grei tommelfingerregel at 10-12 cm is er trygg is uansett istype, bortsett fra STAVIS. Det finnes forskjellige typer is. Stålis, snøblandet is, stavis, osv.
Stålisen er sterkest, mens stavisen er porøs, svak og meget skummel. På Vestlandet kan vi ofte få god stålis, men husk at også stålis kan variere i tykkelse ulike steder på et vann - så sjekk isen flere steder.
Stavis forekommer på våren før isen forsvinner. Den kan være tykk, men likevel meget usikker.


Man regner at 6-7 cm stålis skal bære en voksen mann på 80-100 kg, men vi vil på det sterkeste fraråde å stole på is som er så tynn. Da vil det gjerne være steder på samme vatnet hvor isen ikke er like tykk. 10-12 cm stålis regnes imidlertid som trygg is for skøyting/turgåing på mindre vann. Men man bør alltid sjekke istykkelsen på hele vannet før en begynner å gå på skøyter overalt. Husk også at man må unngå at veldig mange personer samles på et lite sted på isen dersom isen ikke er tykkere enn ca 10 cm. På større vann bør man vente til istykkelsen nærmer seg 14-15 cm. Også her gjelder regelen om å sjekke HELE isflaten. Husk alltid å ta med tau og ispigger!


Vurdering av isforholdene er bestandig vanskelig, spesielt når det er snø på isen. Da kan man aldri få "lest" isforholdene. Er man usikker, så gå sakte frem og bor mange hull. Da vil man også bli godt kjent på vannet.
Mørke flekker på isen bør man helst gå rundt. De kan være litt skumle, og spesielt på grunne plasser hvor det er myrbunn. Der kan det oppstå myrgass, som gjøre at isen nesten aldri blir sikker å gå på.
Ved siv kan isen til tider være litt usikker. Spesielt når sola har begynt å ta litt ekstra utover våren. Men her er det som regel meget grunt, så man blir stort sett bare bløt på bena. Ved inn- og utløp bør man alltid være meget forsiktig, og helst 2-3 personer hvis man er på ukjent vann. Det å gå gjennom isen hvor det er strømmende vann kan være livsfarlig.


TIPS DERSOM DU GÅR GJENNOM ISEN!Når isen gir etter forsøker du å unngå at hodet kommer under vann. Det gjør du ved å splitte beina og slå armene ut til siden. Nede i råka vender du deg 180 grader, for der du har kommet ut, har isen båret deg og på den kanten må du også forsøke å komme deg opp. Bruk albuene og slå deg fram mot fast kant før du gjør forsøk på å komme deg opp. Fordel trykket mot iskanten så godt du kan, la beina flyte opp mot overflaten og svøm deg inn over iskanten med kraftige beinspark. Pass på at du ikke får beina inn under den iskanten du forsøker å komme deg opp på. Forsøk først om du kan komme deg opp uten bruk av ispiggene , og husk hele tiden på å fordele trykket på en så stor flate som mulig Det gjør du ved å rulle de første meterne vekk fra råka og senere krabbe inn mot sikker is. Dersom du ikke klarer å komme deg kjapt opp og rulle, forsøk å snu deg med ryggen til iskanten og spark godt fra med noen kraftige "svømmetak" mens du holder armene ut og bortover isen. På denne måten hindrer du føttene å flyte oppinnunder iskanten, og mange hevder dette er den enkleste måten å komme seg opp på, særlig dersom du ikke har ispigger. Rull så innover mot tryggere is. Har du ryggsekk på bør du ikke prøve dette før du har kvittet deg med ryggsekken.

Flere gode tips om is og hvordan komme seg opp av isen finner du her:
http://home.no.net/jonhaa/diverse/Gjennomvaarisen.htm

HUSK!  Ha alltid med tau og ispigger!


Bongsatjørna ved Aksdal. Foto: Knut Arild Sørensen, Friluftsrådet


Hvor tykk må isen være for å kjøre med traktor eller bil?
Vi har ingen regler for dette i Norge, men i tabellen under vises et utdrag fra anvisningene som er brukt av vegmyndighetene i Sverige. I Finland følger man en tilsvarende tabell.

Stålis
Stålis + sørpeis
Max. bruttovekt
Største akseltrykk
20 cm
25 cm
2.0 tonn

25 cm
30 cm
3.0 tonn

30 cm
40 cm
4.0 tonn
 
40 cm
50 cm
7.0 tonn
5.0 tonn
50 cm
60 cm
12.0 tonn
7.0 tonn
60 cm
70 cm
16.0 tonn
10.0 tonn
70 cm
80 cm
20.0 tonn
10.0 tonn
80 cm
90 cm
25.0 tonn
10.0 tonn

Tabellen forutsetter godt sammenfrosset isdekke, hastighet under 30 km/time og minste avstand mellom kjøretøy 50 m.
Norske vegmyndigheter har ikke tilsvarende anvisninger, men viser til militære bestemmelser som har lavere sikkerhetsfaktor enn det tabellen over forutsetter.

Se mer informasjon om is og kjøring på is på denne nettsiden:
http://www.arbeidstilsynet.no/publikasjoner/brosjyrer/full485.html


For mer info om isfiske, isforhold og sikkerhet se nettsiden:   http://www.isfiskern.no/tips.htm#3

Her er en svensk side om issikkerhet.


HUSK!  Ha alltid med tau og ispigger!


Foto: Knut Arild Sørensen, Friluftsrådet

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools