>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Toftøy sikret som friluftsområde

Toftøy ligger like sør for Liarvåg i Tysvær kommune og er et yndet båtutfartsområde. Nå er deler av øya sikret som friluftsområde gjennom bruksavtale mellom grunneierne og Friluftsrådet Vest. Øya har stått lenge på lista over områder som bør sikres for framtida, så dette er en gledelig nyhet for fylket, kommunen og friluftsrådet, og ikke minst for båtfolket og andre friluftsinteresserte.

Det er områdene Melevika i nord og Selvåg på østsida av øya, samt halve Longholmen i sør, som nå er sikret gjennom en servituttavtale over 40 år. Her finner vi flotte badeviker med herlig hvit sand, blankskurte svaberg og grønne grassletter. Longholmen, på vestsida av den vakre Toftøyvågen, har svaberg, furuskog og gode fortøyningsmuligheter.Til neste sesong vil disse områdene få noe tilrettelegging, med skilt, flere båtfester og rydding av strender og vegetasjon. Sau og naut vil fortsatt sørge for at det verdifulle kulturlandskapet blir holdt i hevd og beitet. På sikt kan det også være aktuelt med oppsett av brygge og toalett. Områdene på Toftøy vil inngå i Vestkystparken og driftes som en del av Skjærgårdstjenesten.Forvaltningen av området vil skje i nært samarbeid med grunneierne, som fremdeles bor på øya store deler av året og driver det lille gårdsbruket, basert på sau og høylandsfe. Grunneierne har forøvrig vært veldig positive og velvillige i denne sikringssaken. Deres drivkraft i samarbeidsprosjektet har vært ønsket om å dele noe av den vakre øya og naturen der med andre, i takknemlighet for det gode livet de har hatt der.

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools