>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
Miljøvernministeren vil bidra til å kjøpe Vibrandsøy

Miljøvernminister Erik Solheim kom med en sjekk på 1,5 millioner kroner som et bidrag til å kjøpe friluftsarealene på Vibrandsøy. Øyperla ved den nordlige innseilingen til Haugesund er som kjent lagt ut for salg, og politikerne i Haugesund ga i sommer samstemte signaler om at de ønsker å sikre Vibrandsøy til bruk for byens befolkning. Administrasjonen i kommunen har nå utarbeida utkast til reguleringsplan i tråd med signalene fra et enstemmig bystyre om at store deler av øyprela bør sikres tilfriluftsliv og rekreasjonsformål.

Friluftsrådet VEST har spillt inn forslag om at mesteparten av området nord for eksisterende bygninger på Vibrandsøy bør settes av til friluftsformål. Øygruppen har uomtvistelige friluftsverdier med en nydelig lagune med fin sandbunn på vestsida, smale sund og viker.
Her er blant annet et eldorado for kajakkpadling og familieutflukter. Miljøvernministeren fikk en kjapp gjennomgang av sakskomplekset rundt salgs- og reguleringsplanprossessen


Miljøvernministeren hadde med seg 1,5 mill kr. til kjøp av friluftsarealer på Vibrandsøy.
Oddvin Øvernes fra Friluftsrådet, Kristine Synnes Jepsen fra planavdelingen i kommunen og miljøvernminister Erik Solheim på Staalehuset 28. januar 2009.


Friluftsrådet  håper at det skal bli mulig sikre Vibrandsøy gjennom et spleiselag mellom Miljøverndepartementet, fylkeskommunen, kommunen og private interesser.
Samtidig ser vi også at øya har unike kystkulturverdier som absolutt bør tas vare på og føres videre. For å sikre friluftskvalitetene i samspill med bevaring og utbygging, foreslår Friluftsrådet en skånsom utvikling av søndre del av øya til et regionalt kystkultursenter etter modell av Bragdøya kystkultursenter utenfor Kristiansand.


Vibrandsøy sett fra luften.

Friluftsrådet håper at Vibrandsøy med sine unike friluftskvaliteter med storhavet inn på vestsida og den lunere østsiden kan utvikles til et levende senter for kystkultur samtidig som friluftskvalitetene tas vare på til glede for byens og regionens befolkning. Eiendommen er på ca 300 mål og har vært i familien Knutsens eie siden 1872. Skipsreder Ole Andreas Knutsen døde i 1993.

Link til Haugesund avis videopresentasjon av reguleringsplanforslaget her.
Link til kommunens nettsider om reguleringsplanprosessen her.


Knut-Arild Sørensen
Friluftsrådet vest  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools