>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
Oversiktskart
Bokn
Bømlo
Etne
Fitjar
Haugesund
Karmøy
Kvinnherad
Stord
Sveio
Sauda
Tysvær
- Oversiktskart
- Dragavika
- Valhest
- Lammanuten - Sandvik
- Notaflåt
- Vestli
- Hamnaren
- Vassendvik
- Stakkestad - Tursti til Valhest
- Borgøy
- Turvei Nodland - Håvåshytta
- Austerøy
- VESTERØY
- Ringtveitsholmane i Espevik
Vindafjord
Grillplasser
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
VESTERØY

Vesterøy ligger ved siden av Austerøy like sør for Gismarvik. Friluftsrådet har sikret (kjøpt) 57 dekar av øya som for all framtid er sikret til friluftsformål og til bruk for alle. Det meste av øya ellers er i privat eie, men mye er utmark som kan brukes av alle. Området rundt husa, løa, naustet og området mellom husa og naustet er privat.


To bilder fra Pollen sør på øya. Den vestlige delen med naustmuren, og de små holmene utenfor er offentlig friluftsområde.


Reguleringsplankart over søndre del av Vesterøy.
De lysegrønne områdene langs sjøen merket SF1 og SF2 er sikra frikjøpte offentlige friluftsområder til bruk for alle. Området SK1 tilhører den private eieren av huset og løa. Her har folk rett til å gå over området fra SK1 til SK2, men det skal ikke tilrettelegges for mer allmen bruk i dette området. Ellers er utmarka på hele øya til fri bruk for alle i henhold til Friluftsloven og allemannsretten som gir alle adgang fri ferdsel i utmarksområder. 

Vi oppfordrer folk til å respektere at området rundt huset og løa og jordet nedenfor er privat.


Forvaltning og informasjon: Friluftsrådet VEST.
Vi svarer gjerne på spørsmål om området. Ta kontakt på tlf. 52 77 48 30 eller
e-mail: post@FriluftsradetVest.no

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools