>
Administrasjonen
Finn oss
HOVEDSIDE
AKTUELT
FRILUFTSOMRÅDER
TURFORSLAG
UNIVERSELL UTFORMING
BADETEMPERATURER
KANOER OG FRILUFTSUTSTYR
VESTKYSTPARKEN
VESTKYSTPARKEN
FRILUFTSLIVETS UKE
KURS OG NATURVEILEDNING
BROSJYRER
12 MEDLEMSKOMMUNER
SKI-INFO OLALIA
SIKRING - KJØP AV FRIOMRÅDER
STYRET OG ÅRSMØTET
FRILUFTSLINKER
TURISTINFORMASJONER
BILDER OG VIDEO
 
VESTKYSTPARKEN       
Friluftsråda på Vestlandet inngår i Skjærgårdstjenesten og har driftsansvar for Vestkystparken. Friluftsrådet Vest sine båtar "Frøya" og "Frida" og brukes og i fiskeoppsyn på oppdrag frå Statens Naturoppsyn (SNO)

BROSJYRER:
Last opp den nye
Vestkystparkbrosjyren tekstdel her (4 MB)
Vestkystparkbrosjyren kartdel (3,8 MB)


Vestkystparken  er Vestlandets ”skjærgårdspark”, opprettet i 1997. Dermed er det  sammenhengende skjærgårdsparker  fra Svenskegrensen til grensen mot Sogn og Fjordane. Dette er gjort for å bedre tilbudet for brukerne, ved at friluftsområdene som ligger til sjø får et effektivt tilsyn, god skjøtsel og riktig tilrettelegging gjennom samarbeid. I Rogaland og Hordaland er det Friluftsråda som har ansvar for å skjøtsel og drift av dei mange sjønære friluftsområdene. Friluftsråda gjer dette med uniformerte båtar og mannskap som inngår i Skjærgårdstenesten.  

Vestkystparken er ei felles drifts og oppsynsordning for sjønære friluftsområde på Vestlandet og vart oppretta etter initiativ frå Rogaland og Hordaland fylkeskommunar i samarbeid med friluftsråda. Føremålet var å få staten med på å få ei meir berekraftig forvaltning av kystfriluftsområda, slik det var gjort i Oslofjorden og i Skjærgårdsparken på Sørlandet. Det statlege engasjementet har auka gradvis dei siste åra gjennom løyvingar frå Statens Naturoppsyn.
 

Link til Vestkystparken.no         

Link til
Skjærgårdstjenesten.no

Link til Statens naturoppsyn (SNO)

  

 Følg oss på

  

  

Last ned ny flyer

 

Siste brosjyre

 

 

 

 

 
Webløsning levert av TYFON strategi og konsept - Powered by i-tools